Administrative Staff

Administrative Staff & Supporting Staff

Mrs. Sushma Kumari Office Supperintendent (Offg.)
Sh. Jagdeep Singh
Sh. Gulshan Kumar
Sh. Mandeep Singh
Sh. Chanderkant Jain
Sh. Nitish Kumar
Sh. Jaspreet Singh

Peons

Sh. Rakesh Kumar Pandey
Sh. Mangat Rai
Sh. Yogesh Kumar
Mrs. Rajni Bala
Sh. Mann Singh
Sh. Kuldeep Maurya
Sh. Rajesh Kumar
Mrs. Surjeet Kaur

Sweepers

Sh. Ashok Kumar
Sh. Pritam Singh
Smt. Usha Rani
Smt. Lachhmi Kaur
Sh. Palwinder Singh

LIBRARY

Mrs. Rajni Sharma M.Lib. Sc., M.Phil., PGDCA
Smt. Naresh Rani Restorer
Sh. Chander Shekhar Lib. Attd.
Ms. Aneet Kaur Restorer

SCIENCE LABORATORIES STAFF

Sh. Bhola Dass Lab. Attendant (Physics)
Sh. Ishwar Dayal Lab Attd. (Computer)
Sh. Harinder Singh Lab. Attd. (Chemsitry-Temp)

GARDENERS

Sh. Sukh Ram
Sh. Chhatanki Ram
Sh. Doodh Nath

Chowkidar

Sh. M.P. Singh
Sh. Mange Ram
Sh. Inder Bahadur
Sh. Harjit Kumar

Security Persons

Sh. Avtar Singh
Sh. Pritam Singh
Sh. Jagtar Singh

GYMNASIUM & PHYSICAL FITNESS CENTRE

Sh. Yogesh Singh Instructor

Account Branch

Sh. Rakesh Kumar Sharma
Sh. Ramandeep Singh

Hostel Cook

Mrs. Anju

Hostel Chowkidar

Sh. Amit Kumar

Electrician

Sh. Sarbjit Singh
Sh. Kuldeep Singh (Helper Electrician)